Sanasto

Etkö ymmärrä partiolaista? Katso, jos kokoamastamme sanastosta löytyisi apu!

Aikuinen (tuki) Yli 22-vuotias partiolainen
Hallitus Vuosikokouksen valitsema, päätökset vuosikokousten välillä
Hike kts. haikki
Haikki Retkeen tai leiriin liittyvä lyhyt yön yli kestävä vaellus
JN Johtajaneuvosto = kaikki johtajat
JP Johtajapartiolainen (hallituksen nimittämä)
Johtaja Johtajana toimiva partiolainen, esim. VJ
Joukkue Ryhmä, joka koostuu 10-20 seikkailijasta. Joukkue jakaantuu kahteen vartioon.
Jässäri Jäsenkortti, todiste SP:n jäsenmaksun ja siihen liittyvän vakuutuksen voimassaolosta
Kammi Kammiretkien kohde, kämpän vieressä
Kammiretki Yön yli kestävä retki, jolla yövytään kammissa
KaTy Partiolippukunta Kappelitytöt ry
KH Partiotaitojen kertausharjoitus
KITT Koko Ikäkauden TarpojaTapaaminen
Ko-Gi Kolmiapila-Gilwell, partiojohtajien jatkokurssi
Kolo Kokoontumistila
Korpitörmä kts. kämppä
KTE Korpitörmä-Express = kävellen kämpälle
Kämppä Kämppäretkien kohde
Kämppäretki Yön yli kestävä retki, jolla yövytään kämpällä
Laavu Kevyt, kankainen majoite, kolme seinää ja viisto katto
Lauma Koostuu n. 10-20 sudenpennusta, joita LJ johtaa
LJ Laumanjohtaja, johtaa laumaa
LJA Laumanjohtajan apulainen
LJN Laumanjohtajaneuvosto = kaikki laumanjohtajat
LPK Lippukunta, kts. VarTy
LPKJ Lippukunnanjohtaja, vuosikokouksen valitsema
LPKJA Lippukunnan apulaisjohtaja
Luotsi Tarpoja, Samoaja tai Vaeltajaikäkauden aikuinen tuki
Lähde Paikka, josta haetaan vettä kämpällä
Maastoretki Yön ylitse kestävä retki, jolla yövytään metsässä esim. laavulla
Majakka Tarppojen huipentuma
Naikku kts. niger
Niger Harjateltta, yleisin majoite kesäleirillä
NP Nettipartiolaiset ry
Piiri kts. PäPa
PJ Partiojohtaja (omaa partiojohtajavaltakirjan)
PJ kts. puolijoukkueteltta
PT-skaba Partiotaitokilpailu
PTO Partiotyttöosasto, johon vartiot (seikkailija- ja tarpojaryhmät) kuuluvat
PTOJ Partiotyttöosaston johtaja
Puolijoukkueteltta Kahdeksankulmainen tarvittaessa kaminalla varustettu majoite
Päiväretki Tutustumiskäynti, kestää yhden päivän
PäPa Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
RD Radiodivisioona
Redu kts. retki
Retki kts. kammi-, kämppä-, maasto- ja päiväretki
ROK Ryhmänohjaajakurssi, jonka jälkeen on johtaja. (vastaa entistä VJ-kurssia)
Samojaja 15-17 vuotias partiolainen
Sampo Seikkailijajoukkueen johtaja
Sedari kts. seikkailija
Seikkailija 10-12 vuotias partiolainen
Skotit Trangian ”pihdit”
SP Suomen Partiolaiset ry
SPO Sudenpentuosasto, johon laumat kuuluvat
SPOJ Sudenpentuosaston johtaja
Sudari Sudenpentu, n. 7-9 vuotias partiolainen
Sudariskaba Sudenpennuille suunnattu partiotaitokilpailu
Suikka Venelakki
Tadari kts. tarpoja
Tarpoja 12-15 vuotias partiolainen
Tarppo Tarpojien puolivuotinen ohjelmajakso
Trangia Retkikeitin, alumiinia
Vaeltaja 18-22 vuotias partiolainen
TOJ Tiedotusosaston johtaja
VAO Entinen vaeltajaosasto, johon kuuluvat nyt samoajat, vaeltajat ja aikuiset, siis kaikki johtajat.
VAOJ Vaeltajaosaston johtaja
VarPo Eräpartiolippukunta Vartiovuoren Pojat ry
Vartio Koostuu n. 5-10 vartio-ikäisestä (seikkalijoita tai tarpojia), joita VJ johtaa
Vartiokylä Itäisen Helsingin kaupunginosa
Vartiolainen Vanhan ohjelman mukaan n. 10-15 vuotias partiolainen, nyt vartiolaiset ovat seikkailijoita tai tarpojia
Vartiovuori Vartiokylässä sijaitseva muinaislinna
VarTy Eräpartiolippukunta Vartiovuoren Tytöt ry
VJ Vartionjohtaja, johtaa vartiota
VJA Vartionjohtajan apulainen
VJN Vartionjohtajaneuvosto = kaikki vartionjohtajat
VJNK Villit ja neuvokkaat kuviot, kouluttautumis- ja rentoutumistapahtuma VJ:lle
Vuosikokous Kerran vuodessa, lpk:n ylin päättävä elin
VV Vartiovuori
VY Vanhempainyhdistys
WAGGGS Partiotyttöjen maailmanjärjestö
Ödäri Unilelu